menu.svg

23.-24. 9. 2017

Raspenava

Pokyny ke stažení (pdf)

Mistrovství a Veteraniáda ČR na klasické trati
Manufaktura Český pohár, INOV-8 CUP – žebříček A
závod WRE
veřejný závod

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Závody se konají pod záštitou hejtmana Libereckého kraje Bc. Martina Půty.

POŘÁDAJÍCÍ ORGÁN
Český svaz orientačních sportů (ČSOS)

POŘÁDAJÍCÍ SUBJEKT
OK Chrastava, z. s. (CHA)

DATUM
23. – 24. 9. 2017

CENTRUM
Raspenava – U Dvora, 50.8915231N, 15.1070803E
V centru je dostatek místa pro postavení klubových stanů.

DRUH ZÁVODU
Sobota 23. 9. 2017 klasická trať – kvalifikace
Neděle 24. 9. 2017 klasická trať – finále
(Neděle 24. 9. 2017 závod WRE pro kategorie D21A a H21A)

PREZENTACE
Sobota 23. 9. 2017 10:00 – 11:00 v centru závodů
Neděle 24. 9. 2017 8:00 – 8:30 v centru závodů

VEŘEJNÝ ZÁVOD
Kategorie D3, T4 a T8 startují po oba dva dny podle předem dané startovní listiny. Dohláška v den závodu je možná na prezentaci do startovního času 60 a za 150 % základního vkladu.

PARKOVIŠTĚ
Auta: na louce v blízkosti centra závodů, poplatek 50 Kč/auto/víkend
Autobusy: dle pokynů pořadatelů, poplatek se nevybírá

VZDÁLENOSTI
Parkoviště – centrum do                               400 m
Centrum – cíl                                                           0 m
Parkoviště – ubytování tělocvična       do 10 km

SYSTÉM RAŽENÍ
Pro všechny kategorie bude použit elektronický razící systém SPORTIdent. Závodníci s vlastním SI–čipem si zkontrolují, zda odpovídá číslo uvedené ve startovní listině, a případnou změnu nahlásí neprodleně na prezentaci. Závodníci, kteří požadovali v přihlášce půjčení čipu, obdrží čip při prezentaci a vrátí jej po doběhu do cíle při vyčítání.
Nulování a kontrolu čipu provádí každý závodník sám v prostoru startovních koridorů. Každý závodník je zodpovědný za správné vynulování a kontrolu svého čipu. Závod pro závodníka končí oražením cílové jednotky na cílové čáře, vyčítací jednotka bude umístěna bezprostředně za cílovým prostorem. V případě selhání elektroniky použijte mechanického ražení do políček umístěných u kraje mapy. Všichni závodníci, kteří odstartovali, se musí dostavit k vyčítání čipů, včetně těch, kteří závod nedokončí nebo neorazí všechny kontroly. Každý čip smí být použit v závodě pouze jednou.

TERÉN
Jizerskohorský s množstvím údolíček, kamenů a skalek. Vrchní část s těžší (kamenitou) podložkou, spodní rovinatější část s bažinkami. Středně hustá síť komunikací, les smíšený, místy hustníky.

ZÁVODNÍ PROSTOR
Veškerý prostor závodní mapy mimo značenou cestu na start a prostor karantény. Závodníkům je povolen vstup do závodního prostoru pouze v časovém intervalu mezi okamžikem svého startu a průchodem cílem.

POVINNÉ ÚSEKY
Start – začátek orientace
Sběrná kontrola – cíl
Budou vyznačeny koridory, případně fáborky.

OBČERSTVENÍ
Po oba dny v cíli, v karanténě (pro start 1), na startu 2; na trati na kontrolách (vyznačeno v piktogramech) i na postupu (vyznačeno v mapě). K dispozici voda.
Na shromaždišti bude k dispozici také cisterna s pitnou vodou.

PRVNÍ POMOC
V cíli.

WC
Mobilní toalety v centru závodů, v karanténě (start 1) a na startu 2.

MYTÍ
V centru závodů bude k dispozici cisterna s vodou.

VÝSLEDKY
Průběžné výsledky budou vyvěšovány v centru závodů, konečné budou k dispozici na Internetu. Bude zajišťován on-line přenos mezičasů z radiokontrol, ty budou dostupné na internetové adrese liveresultat.orientering.se, na shromaždišti přes wifi připojení.

VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ
Předpokládaný čas vyhlášení v neděli od 15:00 hod. Bude vyhlášeno šest nejlepších závodníků ve všech kategoriích Mistrovství ČR a tři nejlepší závodníci ve všech kategoriích Veteraniády ČR. Vyhlášení proběhne v tomto pořadí: DH21, DH16, DH18, DH20, DH35, DH40, DH45, DH50, DH55, DH60, DH65, DH70, DH75 a H80. Vyhlášení závodníci budou odměněni diplomy, první tři navíc věcnými cenami a medailemi.

DĚTSKÝ KOUTEK
V centru závodů. Prosíme, využívejte pouze na nezbytně nutnou dobu.

INFORMACE
http://mcr2017.okcha.net
Vojtěch Vokál, 737 538 369, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

PŘEDPIS, PŘEDPOKLÁDANÉ ČASY VÍTĚZŮ
Závodí se podle platných Pravidel OB, platného Soutěžního řádu soutěží sekce OB a Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB ČSOS pro rok 2017 a Pravidel IOF.

PROTESTY
Výše vkladu při podání protestu je 400 Kč. Protesty proti oficiálním výsledkům možno doručit na adresu:
Dominika Pachnerová, U Slunečních lázní 1277/3, 460 14 Liberec 14.
Protesty pro kategorie WRE dle pravidel IOF.

JURY
Přemek Škoda (VLI5301), Jarmila Němečková (VSP6650), Marek Cahel (LCE8803)

UPOZORNĚNÍ
Závody probíhají v CHKO Jizerské hory, dodržujte návštěvní řád CHKO.
Závodníci závodí na vlastní nebezpečí.
Platí zákaz vstupu psů do lesa (viz čl. 20.9 Pravidel OB).
V lese probíhá těžba.
Závodním prostorem prochází zpevněné cesty, kde je možný provoz cyklistů, výjimečně pak výskyt aut a lesní techniky.
Doporučujeme tejpování a repelenty proti klíšťatům.
Provozování prodejní nebo propagační činnosti (kromě propagace akcí OB) je možné pouze se souhlasem ředitele závodů.
Žádáme závodníky o přísné dodržení pořádku v centru závodů a třídění odpadu (žluté pytle = plast, modré pytle = vše ostatní).

UBYTOVÁNÍ
Pořadatel zajišťuje pouze nouzové ubytování v tělocvičně v Mníšku z pátka 22. 9. 2017 do neděle 24. 9. 2017 a v Raspenavě ze soboty 23. 9. 2017 na neděli 24. 9. 2017. Tělocvičny otvírají v pátek v 18:00 a v sobotu v 17:00, v neděli je nutné opustit tělocvičny do 9:00 hodin.

STRAVOVÁNÍ
V průběhu závodů bude zajištěn stánkový prodej s klasickým sortimentem.

FUNKCIONÁŘI
Ředitel závodu: Vojtěch Vokál
Hlavní rozhodčí: Dominika Pachnerová (R1)
Stavba tratí kvalifikace i finále: Kateřina Kašková (R2), Jaroslav Polák (R2)

IOF advisor (WRE – neděle): Adam Chromý

KVALIFIKACE – SOBOTA 23. 9. 2017

STARTY
00 = 12:00, intervalový
Jsou 2 starty, S1 je pro kategorie MČR (DH16-21), S2 pro ostatní kategorie.
Cesta na start vede po málo frekventované silnici, buďte opatrní.

VZDÁLENOSTI
Centrum – vstup do karantény                              2 100 m, převýšení 60 m
Vstup do karantény – S1                                              200 m
Centrum – S2                                                                2 200 m, převýšení 60 m
Cesta na oba starty je společná až ke karanténě a je značena modrými fáborky.
Centrum – začátek tréninkového prostoru        600 m
Konec tréninkového prostoru - karanténa     1 100 m

KARANTÉNA
Všichni závodníci MČR  musí projít vstupem do karantény, kde orazí kontrolní SI jednotku, nejpozději ve startovním čase 35 = 12:35 hod. Od této chvíle již nesmí karanténu až do svého startovního času opustit, mohou z ní pouze pokračovat na start. V karanténě bude k dispozici přístřešek, pitná voda, WC a odvoz věcí do cíle. Bude zde vyhrazen prostor pro rozcvičení a rozběhání (vyznačeno v terénu). Zákaz používání jakékoliv telekomunikační techniky v karanténě.
Karanténou prochází málo frekventovaná silnice, buďte opatrní.

TRÉNINKOVÁ MAPKA
Samoobslužně v centru závodů.

STARTOVNÍ ČÍSLA
Nejsou.

MAPA
Pro kategorie MČR a T8:       Pěticestí, 1:15 000, E = 5 m, rozměr 355 x 240mm
Pro ostatní kategorie:            Pěticestí, 1:10 000, E = 5 m, rozměr 420 x 297mm
Mapový klíč ISOM 2000, stav září 2017, pro všechny kategorie vodovzdorně upravená, hlavní kartograf Roman Horký.

Zvláštní mapové značky:
černý křížek          bunkr / jiný objekt
zelený křížek         vývrat
hnědý křížek         plošinka
zelené kolečko     výrazný strom

Závodníci MČR obdrží mapu (označenou svými identifikačními údaji) na startovní čáře. Ostatní kategorie si mapu odebírají samy mezi startovní čárou a mapovým startem. Mapy se odevzdávají v cíli, výdej map v neděli po odstartování posledního závodníka.

POPISY KONTROL
Kategorie MČR pouze na mapě. Ostatní kategorie formou piktogramů k samoobslužnému vyzvednutí v centru závodů a rovněž na mapě.

ČASOVÝ LIMIT
Kategorie D21, H21 150 min., ostatní kategorie 120 min.

UPOZORNĚNÍ
Přísný zákaz vstupu na soukromé pozemky, do oplocenek (značka 524.0) a nově osázených pasek! Zakázané paseky jsou v mapě zakresleny fialovými šrafy a budou v exponovaných místech ohraničeny páskou a namátkou hlídány pořadateli. Vstup do takovýchto prostor bude trestán diskvalifikací.
Za jižním okrajem mapy se nachází NPR Jizerskohorské bučiny. Během závodu jde o zakázaný prostor, v mapě vyznačeno šrafy.

V blízkosti shromaždiště bude z důvodu zachování regulérnosti závodu zakázán malý úsek cesty. V mapě vyznačeno fialovými křížky.


POSTUPOVÝ KLÍČ DO NEDĚLNÍHO FINÁLE A
M ČR: D16, H16, D18, H18 – 3 rozběhy, 6 závodnic/závodníků z každého rozběhu
M ČR: D20, H20 – 2 rozběhy, 9 závodnic/závodníků z každého rozběhu
M ČR: D21 – 4 rozběhy, 6 závodnic z každého rozběhu
M ČR: H21 – 4 rozběhy, 8 závodníků z každého rozběhu
Veteraniáda ČR: Prvních 50 % závodnic/závodníků z kvalifikace, maximálně však 30. Při menším počtu závodníků v kvalifikaci než 10 se finále na skupiny A a B nerozděluje.FINÁLE – NEDĚLE 24. 9. 2017

STARTY
00 = 09:30, intervalový
Jsou 2 starty, S1 je pro A finále kategorií MČR (DH16A-21A), S2 pro ostatní kategorie.
Cesta na start vede po málo frekventované silnici, buďte opatrní.

STARTOVNÍ LISTINY
Budou zveřejněny v sobotu večer na webu závodu a budou vyvěšeny v centru závodů.

VZDÁLENOSTI
Centrum – vstup do karantény     700 m, převýšení 25 m
Vstup do karantény – S1                  200 m
Centrum – S2                                    1 400 m, převýšení 40 m
Cesta na oba starty je společná až ke karanténě a je značena modrými fáborky. Cesta na start S2 pokračuje po modrých fáborkách, závodníci finále A MČR vstupují do karantény. Cesta z karantény na S1 je značena šipkami.

KARANTÉNA
Všichni závodníci finále A Mistrovství ČR (ne Veteraniády) musí projít vstupem do karantény, kde orazí kontrolní SI jednotku, nejpozději ve startovním čase 150 = 12:00 hod. Od této chvíle již nesmí karanténu až do svého startovního času opustit, mohou z ní pouze pokračovat na start. V karanténě bude k dispozici přístřešek, pitná voda, WC a odvoz věcí do cíle. Bude zde vyhrazen prostor pro rozcvičení a rozběhání (vyznačeno v terénu). Zákaz používání jakékoliv telekomunikační techniky v karanténě.
Karanténou prochází málo frekventovaná silnice, buďte opatrní.

TRÉNINK
Umožněn pouze v sobotu.

STARTOVNÍ ČÍSLA
Závodníci kategorií finále A Mistrovství ČR (ne Veteraniády) běží se startovními čísly, která si vyzvednou samoobslužně na předstartu. Závodníci jsou povinni si upevnit startovní číslo viditelně na hruď.

GPS
Vybraní závodníci kategorií D21A a H21A běží s GPS jednotkami, které jim budou vydány pořadatelem v karanténě. Seznam vybraných závodníků bude zveřejněn na webu závodu v sobotu večer, dále bude vyvěšen v centru závodů a v karanténě. GPS jednotky budou po doběhu vybírány v cíli. GPS tracking bude možné sledovat od 12:20 hod. na obrazovce v centru závodů a také na webových stránkách: http://www.tulospalvelu.fi/gps/20170924h/ a http://www.tulospalvelu.fi/gps/20170924d/

MAPA
Pro kategorie MČR: Skalní brána, 1:15 000, E = 5 m, rozměr 355 x 240mm
Pro ostatní kategorie: Skalní brána, 1:10 000, E = 5 m, rozměr 420 x 297mm
Mapový klíč ISOM 2000, stav září 2017, pro všechny kategorie vodovzdorně upravená, hlavní kartograf Roman Horký.
Zvláštní mapové značky:
černý křížek          bunkr / jiný objekt
zelený křížek         vývrat
hnědý křížek         plošinka
zelené kolečko     výrazný strom
Závodníci si mapu odebírají sami mezi startovní čárou a mapovým startem. Mapy se odevzdávají v cíli, výdej map v neděli po odstartování posledního závodníka.

POPISY KONTROL
Kategorie finále A MČR formou piktogramů k samoobslužnému vyzvednutí ve druhém startovním koridoru. K dispozici budou izolepy, nůžky, zvýrazňovače.
Ostatní kategorie formou piktogramů k samoobslužnému vyzvednutí v centru závodů.
Všechny kategorie mají popisy kontrol i na mapě.
 
ČASOVÝ LIMIT
Kategorie D21 a H21 180 min., ostatní kategorie 150 min.

UPOZORNĚNÍ
Závodníkům startujícím v kategorii D21A a H21A je dovoleno nést zařízení GPS, pokud toto zařízení nemá mapový displej a není použito pro navigační účely.
Pozor na křížení tratí (může nastat i situace, kdy je kontrola pod spojnicí), případně umístění kontrol v těsné blízkosti (protínající se kolečka – toto pouze pro kategorie D21A a H21A). Viz ukázky:

Na okraji mapy vede silnice III. třídy s poměrně rušným provozem. Je zakázáno běhat po této silnici (v mapě vyznačeno fialovými křížky).

Za jižním okrajem mapy se nachází NPR Jizerskohorské bučiny. Během závodu jde o zakázaný prostor, v mapě vyznačeno šrafy.

Přísný zákaz vstupu na soukromé pozemky, do oplocenek (značka 524.0) a nově osázených pasek! Zakázané paseky jsou v mapě zakresleny fialovými šrafy a budou v exponovaných místech ohraničeny páskou a namátkou hlídány pořadateli. Vstup do takovýchto prostor bude trestán diskvalifikací.

 

Dominika Pachnerová Vojtěch Vokál
hlavní rozhodčí ředitel závodu

 

 

Partneři a sponzoři

 

 

 

 

Partneři a sponzoři